Introduksjon til hagedesign

Introduksjon til hagedesign

Introduksjon til hagedesign


En riktig utforming av det grønne rommet ditt må svare på en veldig presis logikk: det grunnleggende kravet er faktisk at hvert valg du tar vil ha sitt eget fordi det er motivert av en serie evalueringer.
Derfor er det ikke nok å haffe noen få planter tilfeldig, eller bare stole på ens smak og intuisjon. Ikke alle planter har faktisk en fin effekt i alle sammenhenger, og man skal ikke tro at til slutt alt kan gå bra. Å designe betyr faktisk å gi svaret på en fordi.
Faktisk, bak ethvert valg, er det en begrunnelse som kan innebære både økologiske refleksjoner i valget av den best egnede arten, både estetisk i vurderingen av det omgivende miljøet og også økonomisk, for eksempel ved å sørge for vedlikeholdskostnadene til en hage.
Designet angår ikke bare store områder, men er artikulert på forskjellige nivåer: til og med en balkong, for eksempel, må utformes, hvilke endringer er løsningene som blir tatt i bruk.


Video: Inkognitohagen