Når hvor mye og hvor du skal vanne plantene

Når hvor mye og hvor du skal vanne plantene

Når hvor mye og hvor du skal vanne plantene


Mengden og hyppigheten av vanning utgjør et grunnleggende spørsmål for stell av en hage, noe som blir desto viktigere når det gjelder vanningssystemet, ettersom driften på grunnlag av dette vil bli regulert. Vanligvis varierer kapasiteten til sprinklerne avhengig av den anvendte dysen, men det som betyr mest i dette tilfellet er rekkevidden og området som dekkes av selve sprinkleren, og bekrefter at den har en homogen dekning av overflaten. Du kan sjekke denne homogeniteten ved å plassere en serie graderte målebeger over området dekket av sprinkleren. Den beste dekningen av et område oppnås med riktig arrangement av sprinklerne, firkantede eller trekantede, kanskje til og med forkorte rekkevidden: det er faktisk stor forskjell om den samme vannføringen fungerer på et område på 10 meter eller bare 7, 5.
Ved å redusere området med 25% er det imidlertid ingen tilsvarende økning i fuktingen, siden arealet av den irrigerte overflaten ikke varierer i lineær andel, men i henhold til sirkels proporsjoner. I alle tilfeller forutsetter også et riktig arrangement de overlappende områdene av jetflyene, siden ellers virkningsområdet til den enkle sprinkleren vil etterlate uoppdagede seksjoner.