Såing av grønnsaker

Såing av grønnsaker

Såing av grønnsaker


Utendørs såing må innledes med tilstrekkelig tilberedning av jorda, som må være myk og godt smuldret, fuktig og rik på næringsstoffer. For å spore de rette radene, bruk en tett strukket streng, og fyll deretter furene med en moden forbindelse. Grunnleggende for suksessen med såingen er valget av det hensiktsmessige øyeblikket, tydelig angitt på frøpakken. Disse indikasjonene må åpenbart også evalueres i henhold til klimaet i øyeblikket, noe som forsinker såingen til å vente på tilstrekkelig varme til utviklingen. Ta derfor med i betraktning den tilgjengelige bakken: sandholdig jord oppvarmes raskere, tung jord må tørke helt ellers vil frøet råtne. Dekk frøene med et tynt lag jord, og slå deretter overflaten med baksiden av riven. Pass på at dekselet aldri blir helt tørt, i det minste til frøene har grodd. Vær også forsiktig så du ikke sår for tykt, ellers vil plantene stjele næring av hverandre.